Moc "tytana pierwotnego", którą król Fritz zabrał ze sobą na wyspę i ukrył za murami, jest kluczem do odbudowy Erdii!!! Pozwala ona sprawować kontrolę nad wszystkimi innymi tytanami! Jeżeli tylko zdołamy ją przejąć, będziemy mogli ponownie pokonać Mare!!!— Grisha Jaeger ogłasza swój plan członkom ruchu oporu; Atak Tytanów: Rozdział 86

Tytan pierwotny (始祖の巨人, Shiso no Kyojin) to jeden z dziewięciu tytanów, a także pierwszy ze wszystkich tytanów. Jego krzyk (叫び, Sakebi) może tworzyć oraz kontrolować innych tytanów, oraz modyfikować wspomnienia i pamięć ludu Ymir, jednak ta moc może być używana tylko w użytkowaniu przez rodzinę królewską w zwyczajnych okolicznościach. Posiadaczem jego mocy jest obecnie Eren Jaeger.

Według naukowców z Mare, tytan pierwotny jest punktem, w którym "ścieżki" łączące ze sobą całą społeczność ludu Ymir i tytanów, przecinają się ze sobą. Z tego powodu, ci, którzy pochodzą z Mare, mają w zwyczaju nazywać tę moc "koordynatem" (座標, Zahyō).

Zdolności[edytuj | edytuj kod]

Tytan pierwotny posiada kilka umiejętności, które są aktywowane poprzez krzyk. Posiadacz mocy nie musi znajdować się w postaci tytana, aby z nich korzystać. Co więcej, krzyki nie muszą być głośne, ani nawet być "krzykami". Frieda Reiss wykorzystała umiejętność manipulowania wspomnieniami, poprzez zwykłe mówienie, aczkolwiek jej celem była Historia, która znajdowała się przed nią.

Tworzenie tytanów[edytuj | edytuj kod]

Tytani kolosalni króla Fritza

Tytan pierwotny może przemieniać lud Ymir w tytanów, a nawet jest w stanie sprawić, by byli tak wielcy, jak tytan kolosalny. Karl Fritz wykorzystał tę umiejętność, aby stworzyć tysiące tytanów kolosalnych, którzy tworzą mury.

Zeke Jaeger może przemieniać Erdian, którzy zażyli jego płyn rdzeniowy, w posłusznych mu tytanów przy pomocy krzyku. Wspomniano, że ta umiejętność jest podobna do tej tytana pierwotnego, a więc można wywnioskować, że sposób wykorzystania tej zdolności przez niego jest podobny, jeśli nie identyczny.

Kontrolowanie zachowania tytanów[edytuj | edytuj kod]

Eren nieświadomie używa mocy tytana pierwotnego, aby ochronić Mikasę

Krzyk pozwala posiadaczowi mocy na kontrolowanie tytanów i wydawanie im rozkazów, które bez wahania wykonują. Można było to zauważyć, gdy Eren Jaeger nieumyślnie rozkazał znajdującym się w swoim pobliżu tytanom pożreć tytana Diny Jaeger, a następnie zaatakować tytana opancerzonego. Choć zdolność ta pozwala objąć kontrolę najprawdopodobniej jedynie nad bezmyślnymi tytanami, posiadacze mocy tytanów wciąż mogą odczuć jej wpływ. Mocy tej użył także Karl Fritz, aby wybudować mury. W tym celu rozkazał tysiącom tytanów kolosalnych utworzyć kręgi, a potem wykorzystać swoją umiejętność utwardzania skóry do wytworzenia twardej powłoki. W starożytnych wojnach moc tytana pierwotnego była wykorzystywana do rozkazywania armii tytanów; jednakże gdy zostali pozostawieni bez rozkazów, zamieniali się w bezmyślne maszyny mordu, których jedynym celem było pożeranie ludzi. Nie wiadomo, czy zdolność ta posiada jakiś zasięg, jednakże Karl Fritz użył tej umiejętności na tytanach kolosalnych, którzy znajdowali się w dalekiej odległości od niego, na wyspie Paradis. Rod Reiss wspomniał także, że moc ta jest na tyle potężna, że przy jej perfekcyjnym opanowaniu, dzierżący ją użytkownik mógłby nawet pozbyć się z tego świata wszystkich tytanów.

Manipulacja pamięcią[edytuj | edytuj kod]

Frieda Reiss wymazuje wspomnienia Historii

Druga ze zdolności składających się na koordynat pozwala jej posiadaczowi usuwać bądź modyfikować pamięć pojedynczych osób, a nawet całej nacji, o ile użytkownik wystarczająco ją opanował. Ze zdolności tej korzystała Frieda Reiss, usuwając Historii wspomnienia ze swoich odwiedzin, a także Karl Fritz, gdy wymazał, żyjącym wewnątrz murów ludziom pamięć o całej historii świata, sprzed wybudowania murów. Jak wiadomo, wewnątrz murów istnieją pewne, stanowiące mniejszość rody, takie jak azjatyckie klany czy rodziny szlacheckie. Przykładem tego pierwszego jest ród Ackermannów, którego członkowie, wywodzący się spoza kręgu etnicznego Erdia byli odporni na działanie mocy tytanów. Jako że nie można było wymazać im ich wiedzy, przez długie lata byli oni prześladowani przez rząd królewski. Wiele wieków, przed wybudowaniem murów, ilekroć dochodziło do wzajemnych walk, pomiędzy dziedzicami mocy Ymir Fritz, zdolność wymazywania wspomnień była wykorzystywana przez rodzinę Fritz do utrzymywania porządku w narodzie Erdia.

Posiadacz może również odziedziczyć wspomnienia jego poprzednich posiadaczy, sięgając wstecz do wspomnień Karla Fritza, a być może także i dalej do wspomnień samej Ymir Fritz. Dzięki temu każdy nowy właściciel tej mocy przejmując ją, poznawał całą wiedzę o świecie, tytanach i murach, stając się żywym kompendium wiedzy o historii ludzkości. Jednakże wygląda na to, że tylko ród Reiss jest w stanie w pełni korzystać z tej zdolności, od momentu wejścia w jej posiadanie. Uri i Frieda Reiss sprawiali wrażenie posiadania wiedzy o świecie niemal natychmiast po jej przejęciu, natomiast Eren Jaeger mógł zobaczyć jedynie część mglistych wspomnień Friedy, wiele lat po ich otrzymaniu.

Manipulacja strukturą ciała[edytuj | edytuj kod]

Tytan pierwotny jest w stanie zmienić strukturę ciała każdego z ludu Ymir. Erdiański król, panujący sześć wieków temu, wykorzystał tę zdolności, aby uczynić lud Ymir odpornym na szalejącą epidemię. Zeke Jaeger planuje, wykorzystując tę umiejętność, wysterylizować lud Ymir, aby pozbyć się tytanów raz na zawsze.

Królewska krew[edytuj | edytuj kod]

Ród Reiss przekazywał moc tytana pierwotnego w obrębie swojej rodziny

Tylko ci z królewską krwią - rody królewskie Fritz oraz Reiss - są w stanie korzystać z prawdziwej mocy tytana pierwotnego. Jednakże nawet jeśli posiadacz mocy wywodzi się spoza królewskiego kręgu, nadal może być użyta, jeżeli użytkownik jest w kontakcie z tytanem posiadającym królewską krew. Można to zauważyć w momencie, gdy Eren tymczasowo użył mocy pierwszego tytana po tym, jak uderzył w rękę bezmyślnego tytana Diny Fritz. Zeke Jaeger uważa, że nie ma znaczenia, czy członek rodziny królewskiej jest tytanem bezmyślnym, czy jednym z dziewięciu, jak np. tytanem zwierzęcym.

Jeżeli posiadacz mocy dotknie człowieka z królewską krwią, prawdziwe zdolności wciąż są zablokowane, użytkownik może jedynie zobaczyć jedynie urywki wspomnień poprzedników. Dotyk Historii Reiss oraz jej ojca, Roda, wydobyły wspomnienia Grishy Jaegera. Jednakże te wspomnienia są nieregularne i nie zawsze się pojawiają.

Przysięga wyrzeczenia się wojny[edytuj | edytuj kod]

Król Fritz zawarł swoją wolę w tytanie pierwotnym, aby wyrzec się wszelkich wojen

Pomimo posiadania zdolności kontroli tytanów, żaden tytan pierwotny, z królewskiego rodu, po wojnie tytanów nie wyraził chęci pozbycia się ich z tego świata, nawet jeżeli posiadacz mocy wcześniej tego pragnął. Dzieje się tak dlatego, że odziedziczyli oni ideologię Karla Fritza wraz z jego wspomnieniami. Jeszcze przed odziedziczeniem mocy tytana pierwotnego uważał, że Imperium Erdii popełniło zbyt wiele zbrodni wobec świata, a Erdianie powinni zostać zamknięci w "raju", w obrębie murów, odseparowani od reszty świata; tytani wysłani przez Mare pomagali utrudnić mieszkańcom wyspy wyjście poza mury, spełniając jego pragnienie. Stworzył przysięgę wyrzeczenia się wojny (不戦の契り, Fusen no chigiri), aby powstrzymać Erdię przed ponownym wykorzystaniem mocy tytana pierwotnego do dewastacji świata.

Przyrzeczenie "opętuje" jego następców i w znacznym stopniu zmienia ich osobowość: stają się miłosierni, i żądni stworzenia "raju" w obrębie murów, nauczają o pokoju oraz miłości pośród ludzkości. Jednakże Frieda Reiss nazywała ludność żyjącą w obrębie murów "grzesznikami" i miewała napady szaleństwa i depresji. Chociaż zazwyczaj była miła w stosunku do Historii, kiedyś była na nią wściekła za próbę przejścia przez płot (podobnie jak w przypadku Erdian próbujących opuścić mury)

Wola króla przejmuje kontrolę nad Friedą i nie pozwala jej na uratowanie mieszkańców muru Maria

Wola pierwszego króla nie pozwala członkom rodziny królewskiej na korzystanie z prawdziwej mocy tytana pierwotnego, nawet w przypadku samoobrony. Karl Fritz wiedział, że raj, który stworzył dla Erdian, jest tylko tymczasowy, a Mare lub inne państwo któregoś dnia zaatakuje wyspę. Zaakceptował każdą karę, którą świat wymierzy Erdianom, nawet eksterminację, a jego wola zmusza każdego posiadacza mocy z królewskiego rodu do jej przestrzegania. Nieważne, jaka będzie, nie odpowie na atak wobec Erdian, jeżeli zostaną zabici, tak musi być.

Przyrzeczenie obowiązuje jedynie rodzinę królewską, dlatego moc tytana pierwotnego nadal może być wykorzystana do wojny, jeżeli zostanie odziedziczona przez kogoś spoza królewskiego kręgu, a ta osoba dotknie tytana z królewską krwią.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Forma tytana pierwotnego Ymir Fritz

Około 2000 lat temu Ymir Fritz zdobyła moc tytanów i została pierwszym z nich, tytanem pierwotnym. Po 13 latach, zmarła z niewiadomych przyczyn, a jej moc została podzielona pomiędzy dziewięciu użytkowników, każdy z nich posiadł po jednym z dziewięciu tytanów. Przez następne 1700 lat tytan pierwotny pozostawał w rękach jej bezpośrednich potomków, rodziny Fritz. Imperium Erdii, stworzone przez dziewięciu tytanów po śmierci Ymir, posiadało historię składającą się z walki o moce tytanów pomiędzy różnymi rodzinami, aczkolwiek tytan pierwotny utrzymywał porządek.

Po tych 17-stu wiekach tytan pierwotny został odziedziczony przez Karla Fritza, 145-ego króla. Król Fritz porzucił konflikty Erdii i przeniósł stolicę Erdii na wyspę Paradis, gdzie użył mocy tytana pierwotnego do stworzenia tysięcy tytanów, którzy tworzą trzy mury: Maria, Rose oraz Sina. Wojna tytanów rozpoczęła się z powodu nieobecności tytana pierwotnego. W wyniku wojny Erdia straciła całe swoje terytorium na kontynencie, na rzecz Mare, a jej mieszkańcy uciekli za morze na wyspę Paradis, gdzie wkroczyli w obręb murów. Gdy Erdianie zebrali się w obrębie murów, król Fritz użył mocy tytana pierwotnego, aby wymazać wspomnienia, na temat zewnętrznego świata, większości mieszkańców, co doprowadziło do tego, że myśleli, iż są ostatnimi ludźmi na świecie opanowanym przez tytanów.

Wola Fritza widoczna we wzroku Friedy

Przed zamknięciem bram muru Maria, król Fritz ogłosił swoim krewnym, którzy postanowili pozostać na kontynencie, że złożył tytanowi pierwotnemu przysięgę, w której wyrzekł się wojny. W celu zapewnienia pokoju Erdii i przygotowania do ewentualnego unicestwienia, król Fritz zapewnił, że wszyscy jego następcy zostaną opętani przez jego wolę, jeżeli spróbują wykorzystać moc tytana pierwotnego dla dobra Erdii. Jakiś czas później król przekazał moc swoim potomkom, w swojej rodzinie, teraz znanej jako Reiss.

Rodzina Reiss przez pokolenia przekazywała swoją moc z potomka na potomka. Pewnego razu tytan pierwotny został odziedziczony przez Uriego Reissa z rąk swojego ojca. W młodości Uri obronił się, przy jego pomocy, przed Kennym Ackermannem, który później został jego przyjacielem.

Frieda i Grisha walczą między sobą w postaci tytanów

Jakiś czas później, w roku 842, Uri Reiss przekazał tytana pierwotnego swojej bratanicy, Friedzie, córce swojego starszego brata, Roda. Frieda, najprawdopodobniej, niewiele razy używała mocy tytana pierwotnego przez następne 3 lata, chociaż czasami odwiedzała swoją przyrodnią siostrę i wymazywała siebie z jej wspomnień podczas każdej wizyty. Po trzech latach rozpoczął się upadek muru Maria. Gdy rodzina Reiss usłyszała o ataku na dystrykt Shiganshina, zebrała się w podziemnej jaskini pod kaplicą, w której od lat przekazywali sobie moc tytana pierwotnego. Gdy przebywali w jaskini, przybył do nich Grisha Jaeger, który otrzymał od Erena Krugera, trzynaście lat temu, misję odebrania mocy tytana pierwotnego. Grisha przedstawił się jako Erdianin z ludu Ymir i błagał Friedę o uratowanie mieszkańców muru Maria, jednakże jego prośba nie została przez nią przyjęta. Pozostawiony bez wyboru, chcąc spełnić obietnicę, którą złożył Krugerowi, Grisha przemienił się w tytana atakującego i zaczął walczyć z Friedą. Frieda, przez swoje niedoświadczenie, została szybko pokonana przez Grishę, który skradł moc tytana pierwotnego, zabijając ją przed zwróceniem swojej uwagi na resztę rodziny królewskiej, którą zamordował poza Rodem, gdyż zdołał uciec.

Niedługo później Grisha pojechał w kierunku muru Rose, aby poszukać swojej rodziny. Znalazł swojego syna, Erena, oraz adoptowaną córkę, Mikasę, lecz dowiedział się, że jego żona, Carla Jaeger, została pożarta przez tytana. Grisha powierzył zadanie Krugera Erenowi, zaprowadzając go do lasu i tam przemieniając go w tytana przy pomocy serum. Eren przez następne pięć lat nie pamiętał tego zdarzenia, a jako bezmyślny tytan pożarł swojego ojca, dziedzicząc moce tytanów atakującego oraz pierwotnego.

Posiadacze mocy[edytuj | edytuj kod]

Obecni[edytuj | edytuj kod]

Dawni[edytuj | edytuj kod]

Nawigacja[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.