Ten artykuł jest o pierwszym królu rządzącym w obrębie murów. Jeśli szukasz marionetkowego króla zdetronizowanego po powstaniu, zobacz artykuł Król Fritz

Król Fritz uznał, że my, Erdianie, podobnie jak tytani, nie powinniśmy w ogóle istnieć, więc możemy jedynie wziąć na siebie odpowiedzialność i odpokutować za nasze winy. Jednak, zanim to nastąpi... zanim przyjdzie nam zapłacić najwyższą cenę, możemy choć na krótką chwilę stworzyć swój własny, otoczony murami raj... Świat bez wojen i rozlewu krwi...— Willy Tybur ujawnia światu wolę Karla Fritza; Atak Tytanów: Rozdział 99

Karl Fritz (カール・フリッツ, Kāru Furittsu) był 145. królem Erdii, a także osobą odpowiedzialną za jej upadek. Po rozpadzie Imperium Erdii zabrał ze sobą wielu Erdian na wyspę Paradis, gdzie wzniósł mury i użył mocy tytana pierwotnego do wymazania wspomnień na temat zewnętrznego świata większości ich mieszkańcom. Następnie zmienił nazwisko swojej rodziny z Fritz na Reiss i stał się pierwszym królem murów.

Wygląd[edytuj | edytuj kod]

Forma ludzka[edytuj | edytuj kod]

W czasie wojny tytanów Karl Fritz był starszym mężczyzną o długich, jasnych włosach i gęstej brodzie.

Forma tytana[edytuj | edytuj kod]

W postaci tytana Karl Fritz mierzył 13 metrów, tak jak wszyscy posiadacze mocy tytana pierwotnego po Ymir Fritz. Miał długie, proste włosy i ostre zęby. W przeciwieństwie do masywnych nóg, górna część ciała tytana była koścista. Jego żebra były dobrze widoczne, a ramiona szczupłe i długie, podobnie jak te tytana zwierzęcego.

Osobowość[edytuj | edytuj kod]

Jeszcze zanim odziedziczył moc tytana pierwotnego, ubolewał nad zbrodniami dokonanymi przez swój lud. Ostatecznie chęć przerwania rozlewu krwi doprowadziła go do współpracy z rodziną Tybur w celu unicestwienia Erdii i odnowienia nacji Mare.

Uważał, że zarówno Erdianie, jak i tytani nie powinni w ogóle istnieć, a przez czyny swego ludu uznał ich za grzeszników. Stwierdził, iż jeśli Mare postanowi unicestwić Erdię, król murów nie sprzeciwi się temu, gdyż grzechów jego rodaków nie da się zadośćuczynić w inny sposób.

Pomimo swojego zdania na temat rodaków pragnął, tak samo jak jego następcy, aby mieszkali oni w świecie bez konfliktów. Dlatego stworzył otoczony murami "raj" w na wyspie Paradis i usunął wspomnienia swego ludu, by żyli w spokoju i ignorancji, zanim nadszedł by dzień zapłaty. Jednakże lękał się rodów niepochodzących z jego rasy, takich jak Ackermannowie i klan azjatycki. Gdy odmówili milczenia na temat przeszłości, doprowadził do ich prześladowań.

Historia[edytuj | edytuj kod]

Przez wiele lat Imperium Erdii uwikłane było w wojnę domową, w której udział brało osiem rodów władających mocami tytanów. Jeszcze przed odziedziczeniem mocy tytana pierwotnego król Fritz ubolewał nad erdiańskimi zbrodniami oraz widokiem mordujących się nawzajem rodaków. Gdy tylko doszedł do władzy, postanowił położyć kres bezkresnej wojnie, sprzymierzając się z rodem Tybur. W tym celu postanowili uczynić pewnego Mareńczyka bohaterem. Następnie Tyburowie jako pierwsi pomogli Mareńczykom w powstaniu podczas wojny tytanów, dzięki czemu Mare zdobyło siedmiu z dziewięciu tytanów. Po pewnym czasie Fritz przeniósł się wraz z wieloma rodakami na wyspę Paradis.

Na wyspie król, korzystając ze swej mocy, utworzył przy pomocy dziesiątek milionów tytanów kolosalnych trzy koncentryczne mury, które nazwano po trzech córkach Ymir Fritz - Marii, Rose oraz Sinie. W obrębie murów Fritz postanowił stworzyć raj dla swych poddanych.

Przed zamknięciem bram murów ogłosił, iż "jeśli ktokolwiek spróbuje ingerować w sprawy Erdii, uwolnieni zostaną tytani, którzy zrównają wszystko z ziemią". Jednak owa groźba miała na celu osiągnięcie jedynie chwilowego pokoju; w istocie przekazał swoim sojusznikom oraz krewnym na kontynencie, że złożył tytanowi pierwotnemu przysięgę, w której wyrzekł się wojny, a on sam ani jego potomkowie nie użyją mocy w celu obrony, gdyby Mare postanowiło unicestwić Erdię.

Następnie Pierwszy Król ponownie użył swojej mocy. Tym razem zmienił wspomnienia ludzi żyjących w obrębie murów. Zniszczył tym samym całą wiedzę o świecie poza murami i historii sprzed ich powstania. Jedynymi rodami, na które nie działała ta manipulacja była arystokracja, ród Ackermann i ludzie ze "wschodu".

Później Pierwszy Król przekazał "koordynat" potomkowi rodziny Reiss, najprawdopodobniej ginąc w rytuale przekazania mocy podobnym takim samym jak te, w których uczestniczyli Uri Reiss i Frieda Reiss.

Dziedzictwo[edytuj | edytuj kod]

Ród Reiss kontynuował przekazywanie "koordynatu" z pokolenia na pokolenie nawet długi czas po śmierci Pierwszego Króla. Dokonywano tego poprzez zmienienie następcy w tytana, by pożarł poprzedniego posiadacza tej potężnej zdolności i zyskał przez to "koordynat", umiejętność przemiany w tytana, utracone wspomnienia ludzkości, a nawet ideologię wyznawaną przez Pierwszego Króla, która powstrzymywała nowego dziedzica od dzielenia się swoją wiedzą i od uwolnienia ludzi od tytanów.

Umiejętności[edytuj | edytuj kod]

Pierwszy Król był człowiekiem-tytanem i posiadaczem "koordynatu". Wykazywał wiele zdolności związanych z tą mocą, część z nich opanował na raczej zaawansowanym poziomie. Należały do nich:

  • Manipulacja wspomnieniami: Użył tej umiejętności, by wymazać wspomnienia poddanych, o świecie sprzed wybudowania murów. Jednak prawdopodobnie moc ta działa jedynie na Erdian, co tłumaczy zachowanie wspomnień przez członków rodu Ackermannów i ludzi ze "wschodu".
  • "Kontrola nad tytanami": Pierwszy Król wykorzystał tę zdolność do kontrolowania tytanami, by utwardzili swoje ciała i zamknęli się w otrzymanej strukturze, tworząc ten sposób mury.
  • "Dziedziczenie wspomnień": Ginąc, był w stanie przekazać swoje wspomnienia członkowi rodziny Reiss, czyniąc go posiadaczem utraconych wspomnień ludzkości. Działo się to też ze wszystkimi kolejnymi następcami, którzy odziedziczali wspomnienia Pierwszego Króla i swojego poprzednika. Jednakże otrzymywali także wiarę w przekonanie, że świat rządzony przez tytanów przyniesie "prawdziwy pokój". Wpływ tej ideologii był tak silny, że nawet osoby, które chciały powstrzymać tytanów, zmieniały zdanie, kiedy otrzymały moc. Decydowały się nie podejmować żadnych działań w kierunki walki z tytanami bez ujawniania przyczyny, nawet członkom swojej rodziny.
  • "Przemiana w tytana": Niewiele wiadomo o jego umiejętnościach tytana, z wyjątkiem faktu, że miał nad sobą wystarczającą kontrolę i potrafił zachować swoją inteligencję po przemianie, gdyż został ukazany w swojej formie tytana, gdy był otoczony przez tłum ludzi, których nie atakował, a oni nie próbowali uciekać.

Znane ofiary[edytuj | edytuj kod]

Nawigacja[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.