Shingeki no Kyojin Wiki

Erdia (エルディア, Erudia) to nacja, której początek dał lud Ymir, rasa zdolna do przemiany w tytanów. W czasach starożytnych Erdianie wykorzystali tytanów do utworzenia swego imperium, przez co zginęło wielu ludzi, a ich ziemie zostały im odebrane. Mocarstwo to upadło w wyniku wojny tytanów, która wybuchła z powodu konfliktów między rodami posiadającymi moce tytanów. Erdia utraciła niemalże całe terytorium i siedmiu z dziewięciu tytanów na rzecz odrodzonego państwa Mare. Wielu Erdian uciekło na wyspę Paradis, która była jedynym pozostałym skrawkiem ziemi Erdii. Król Karl Fritz wzniósł na niej trzy mury, by chronić swoich pobratymców przed Mare i innymi państwami, a następnie usunął im wspomnienia dotyczące świata sprzed tego wydarzenia. Po odkryciu prawdy znajdującej się w piwnicy Grishy Jaegera Erdianie z Paradis akceptują swoją tożsamość. Choć państwo znajdujące się na Paradis oficjalnie nazywane jest Erdią, jaegeryści pragną utworzenia Odrodzonego Imperium Erdii (新生エルディア帝国, Shinsei Erudia Teikoku).

Historia[]

Legenda Ymir Fritz

Dwa tysiące lat temu dziewczyna zwana Ymir Fritz zyskała moce pozwalające jej zmienić się w tytana. Jej rodzina, Fritzowie, stała się rodziną królewską, która rządziła jej ludem. Po trzynastu latach zmarła, a jej dusza podzieliła się na moce dziewięciu tytanów, które zostały przejęte przez jej poddanych, z czego jeden z nich odziedziczył po niej rolę Pierwszego Tytana. Dzięki tym mocom ród Ymir wypowiedział wojnę pradawnej nacji Mare, którą zniszczył, a w jej miejsce stworzył Imperium Erdii.

Dziewięciu tytanów tworzy Imperium Erdii

Erdianie wykorzystywali bezmyślnych tytanów jako tanią, a zarazem skuteczną broń, przez co wiele cywilizacji zostało unicestwionych. Szacuje się, że liczba osób zabitych za czasów rządów Erdian wynosi trzy razy więcej, niż obecna populacja świata. Najprawdopodobniej Mare stało się ofiarą ekspansjonizmu Erdii tysiąc dwieście lat temu, kiedy to lud Ymir zaatakował mareńskie miasta. Wydarzenia te nazwano potem upadkiem Lago, dewastacją Monte oraz spustoszeniem Valle. Uchodźcy z Lago uciekli, jednak napotkali wówczas tytanów na swojej drodze. Choć wiarygodność tych zdarzeń pozostaje kwestią sporną.

Koło roku dwieście czterdziestego lud Ymir został uratowany przed epidemią, która ogarnęła świat, dzięki działaniom ówczesnego króla Erdii. Wykorzystując moc tytana pierwotnego, zmienił sposób funkcjonowania ciał członków rodu Ymir, dzięki czemu stali się odporni na panującą wtedy chorobę. Jakiś czas później Erdianie zawarli sojusz z Hizuru.

Gdy Erdianie podbili świat, zaczęli między sobą walczyć. Osiem z dziewięciu arystokratycznych rodów pogrążyło się w nieustającym konflikcie, jednak rodzina Fritz starała się utrzymywać pokój przy użyciu mocy tytana pierwotnego.

Wojna tytanów

Tysiąc siedemset lat później moc tytana pierwotnego weszła w posiadanie Karla Fritza - sto czterdziestego piątego władcy Erdii. Król uważał, że grzechów Erdian nie da się odpokutować, a lud Ymir i tytani nie powinni nigdy powstać. Podziwiał naród Mare i wraz z rodziną Tybur, rodem, w którego posiadaniu znajdowała się moc tytana obuchowego, stworzył plan, który miał zakończyć rządy Erdii. Król porzucił wewnętrzne konflikty, a bez tytana pierwotnego, który utrzymywał porządek, Imperium Erdii upadło. Erdianie walczyli między sobą, przez co nawzajem się osłabili, a konflikt ten nazwano wojną tytanów. W międzyczasie władca wraz z rodziną Tybur stworzyli legendę Helosa, Mareńczyka, który połączył siły z Tyburami i razem pokonali króla Fritza. Posiadacze tytana obuchowego podczas wojny walczyli, by przywrócić Mare; pozostałe arystokratyczne rody poszły ich śladem. Powiodło im się, a Mareńczycy zdobyli siedmiu z dziewięciu tytanów. Król przeniósł stolicę na wyspę Paradis, ostatnie terytorium Erdii, i zebrał tam jak największą liczbę Erdian.

Król Fritz usuwa Erdianom wspomnienia na temat świata sprzed stworzenia murów

Król użył posiadanych przez siebie mocy tytana, aby zmusić tysiące kolosalnych tytanów do utworzenia wokół swojego terytorium trzech murów: Marii, Rose i Siny. Następnie Karl Fritz (obecnie znanego jako Pierwszy Król z rodziny Reiss) wykorzystał swoją moc, aby wymazać z pamięci Erdian wspomnienia o wojnie tytanów oraz całej historii ludzkości sprzed wzniesienia murów. Przez następne stulecie Erdianie z Paradis żyli w spokoju, nieświadomi konfliktów z przeszłości oraz swojej historii, jako potomków ludu Ymir.

Erdianie, którzy nie uciekli na Paradis, zostali podbici przez Mareńczyków, lecz ich życia zostały oszczędzone. Stali się jednak obywatelami niższej klasy. Zmuszono ich do przebywania wyłącznie w wyznaczonych do tego gettach, z dala od populacji Mare. Mareńczycy wykorzystali swoje wpływy, by sfałszować historię Imperium Erdii, która odtąd głosiła, iż Erdianie prowadzili czystki etniczne wymierzone w inne rasy przez tysiąc siedemset lat, a Ymir Fritz zdobyła swoje mocy dzięki zawarciu paktu z Diabłem Ziemi. Wszyscy Erdianie oskarżeni o jakiekolwiek wykroczenia przeciwko obywatelom Mare w ramach kary zostali zsyłani do "Raju", gdzie byli przemieniani w bezmyślnych tytanów.

Niektórzy Erdianie próbowali przywrócić Erdię. Członkowie rodziny Fritz, którzy pozostali na kontynencie, przewodzili armii rewolucyjnej, mającej na celu obalenie Mare. Jednakże nie powiodło im się, a jej członkowie zostali skazani na śmierć, w tym i rodzina Erena Krugera. Mimo to niektórzy z Erdian, tacy jak Grisha Jaeger, spotykali się razem w tajemnicy, spiskując przeciwko rządowi Mare. Celem tej grupy ludzi było podjęcie ryzyka przedostania się za mury, na wyspie Paradis, aby przejąć moc tytana pierwotnego, za pomocą której zamierzali przywrócić panowanie narodu Erdia. Niektórzy Erdianie nie podzielili tego samego losu, co ich pobratymcy. Rodzina Tybur zachowała swój status dzięki temu, iż jako pierwsi opowiedzieli się po stronie Mareńczyków podczas wojny tytanów.

Społeczeństwo[]

Starożytna Erdia[]

W przeciągu tysiąca siedmiuset lat od śmierci Ymir Fritz do wojny tytanów Imperium Erdii było podzielone na wiele rodów, a w każdym z nich znajdował się przynajmniej jeden posiadacz mocy jednego z dziewięciu tytanów, którzy powstali po śmierci Ymir. Rodziny te walczyły między sobą, a władca Erdii używał mocy tytana pierwotnego, by utrzymać pokój.

Mare[]

Po zakończeniu wojny tytanów Erdianie, którzy pozostali na kontynencie, zostali przesiedleni do gett, takich jak to w Liberio, oraz uznani za obywateli drugiej kategorii. Przez propagandę Mare członkowie rodu Ymir zaczęli być nazywani diabelskim nasieniem oraz potworami w ludzkiej skórze. Erdianie posądzeni o wykroczenie przeciw Mare byli zsyłani na wyspę Paradis lub wykorzystywani jako broń podczas wojen. Niektórzy stwierdzili, że lepiej byłoby wybić wszystkich Erdian, niż trzymać w gettach tak trudną w użyciu broń. Mieszkańcy gett najprawdopodobniej nie korzystają z systemu walutowego.

Wyspa Paradis[]

Polityka i dyplomacja[]

Rząd[]

Starożytna Erdia[]

Mare[]

Wyspa Paradis[]

Polityka i dyplomacja[]

Wojsko[]

Starożytna Erdia[]

Mare[]

Wyspa Paradis[]

Fabuła[]

Powrót do Shiganshiny[]

Ilse Langner spotyka tytana, który myli ją z "Panią Ymir"

W roku 848, Ilse Langner, ostatni żyjący żołnierz, z lewego skrzydła, drugiego batalionu, korpusu zwiadowczego, biorącego udział w 34. ekspedycji za murami, znalazła się na terytorium tytanów, w obrębie muru Maria. Po śmierci towarzyszy, utracie konia oraz awarii sprzętu udała się pieszo, na północ, w kierunku muru Rose. Po drodze opisywała wszystko w swoim dzienniku. Przemieszczając się przez las, napotkała tytana, który zapędził ją pod drzewo, ale powstrzymał się od pożarcia jej. Ku zaskoczeniu dziewczyny tytan wymówił wyrazy "lud Ymir", a następnie zwrócił się bezpośrednio do niej słowami "Pani Ymir". Po krótkiej chwili Ilse podjęła próbę skomunikowania się z tytanem. Podczas ciągłego robienia notatek, zapytała go, kim są tytani, skąd pochodzą, a także, dlaczego pożerają ludzi. Tytan, jednak reagował jedynie bolesnymi jękami, po czym zaczął odrywać sobie policzki, gdy Ilse krzyczała na niego, domagając się odpowiedzi. Kiedy dziewczyna postanowiła uciec, tytan złapał ją i rozgryzł jej głowę. Notes z notatkami Ilse został później odnaleziony przez Levia Ackermanna oraz Hange Zoë.

Po dotarciu do piwnicy, w rodzinnym domu Jaegerów, w dystrykcie Shiganshina, członkowie korpusu zwiadowczego odnaleźli trzy książki, w których Grisha Jaeger opisał całą swoją wiedzę o historii Erdian oraz doświadczenia związane z dołączeniem do ruchu odrodzenia Erdii, przeciwko Mare.

Nawigacja[]